Kontakt

URBÁNI & Partners, s. r. o.
Skuteckého 17
974 01 Banská Bystrica
Čislo v OR SR:11334/S
IČO: 36 646 181

JUDr. Rastislav Urbáni LL.M, PhD., advokát, konateľ
JUDr. Juraj Remšík LL.M, advokát, konateľ
JUDr. Ing. Michal Ševčík PhD., advokát, konateľ
JUDr. Ing. Mgr. Lenka Kováčová Pacalajová LL.M., advokát
JUDr. Eva Balážová, advokát
Mgr. Marta Hlaváčová, advokátsky koncipient
Mgr. Michal Solárik, advokátsky koncipient
JUDr. Juraj Sninský, advokátsky koncipient
JUDr. Marek Donoval, advokátsky koncipient
Mgr. Dušan Antal, advokátsky koncipient

Sekretariát advokátskej kancelárie
Telefón: 048/4142746, Mobil: 0905 826 095
Fax: 048/4142746
e-mail: urbani@urbani.sk

Možnosť parkovať v areáli budovy