Kontakt

URBÁNI & Partners, s. r. o.
Skuteckého 17
974 01 Banská Bystrica
Čislo v OR SR:11334/S
IČO: 36 646 181

JUDr. Rastislav Urbáni, PhD., LL.M., advokát, konateľ
JUDr. Juraj Remšík LL.M., advokát, konateľ
JUDr. Ing. Michal Ševčík PhD., advokát, konateľ
JUDr. Eva Balážová, advokát
JUDr. Marta Hlaváčová, advokátsky koncipient
JUDr. Jana Jandová, advokátsky koncipient
JUDr. Dagmar Pecnová, advokátsky koncipient
JUDr. Marta Tlačbabová, advokátsky koncipient

Sekretariát advokátskej kancelárie
Telefón: 048/4142746, Mobil: 0905 826 095
Fax: 048/4142746
e-mail: urbani@urbani.sk

Možnosť parkovať v areáli budovy