Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

JUDr. Rastislav Urbáni, PhD., LL.M., advokát, konateľ
JUDr. Juraj Remšík LL.M., advokát, konateľ
JUDr. Ing. Michal Ševčík PhD., advokát, konateľ
JUDr. Eva Balážová, advokát
JUDr. Marta Hlaváčová, advokátsky koncipient
JUDr. Jana Jandová, advokátsky koncipient
JUDr. Ing. Michal Kamenský, advokátsky koncipient
JUDr. Dagmar Pecnová, advokátsky koncipient
JUDr. Marta Tlačbabová, advokátsky koncipient