Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

JUDr. Rastislav Urbáni LL.M, PhD., advokát, konateľ
JUDr. Juraj Remšík LL.M, advokát, konateľ
JUDr. Ing. Michal Ševčík PhD., advokát, konateľ
JUDr. Ing. Mgr. Lenka Kováčová Pacalajová LL.M., advokát
JUDr. Eva Balážová, advokát
Mgr. Marta Hlaváčová, advokátsky koncipient
Mgr. Michal Solárik, advokátsky koncipient
JUDr. Juraj Sninský, advokátsky koncipient
JUDr. Marek Donoval, advokátsky koncipient
Mgr. Dušan Antal, advokátsky koncipient